Kullanıcı adımı hatırla


Müşteri Hizmetleri
0 212 483 74 36
0 212 483 74 37
Diyaliz Programı Sağlıknet

Sağlık-NET Sağlık Bakanlığının, tüm sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

Sağlık Kurumlarına Göre Gönderim Paketleri Tablosu
MSVS ADLARI SAĞLIK KURUM PROFİLLERİ
  Aile Hekimi Hastane Spesifik Hastane Toplum Sağlığı Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Verem Savaş Dispanseri Özel Diyaliz Merkezi Sıtma Savaş Dispanseri AMATEM LAB 1 LAB 2 ADSM
Vatandaş Kayıt * *   *   * * * * * * * *
Vatansız Kayıt * *   *   * * * * * * * *
Yenidoğan Kayıt * *   *   * * * * * * * *
Hasta Özlük Bilgileri MSVS *             *          
Hasta Kabul MSVS * *   *       *         *
Muayene MSVS * *   *       *          
Ağız ve Diş Sağlığı MSVS   *   *                 *
Tetkik Sonucu MSVS * *   *   *   *     * * *
Hasta Çıkış MSVS * *   *       *         *
Reçete MSVS * *   *       *         *
Yatan Hasta MSVS     *                    
Yatan Hasta Kabul MSVS     *                    
Yatan Hasta Çıkış MSVS     *                    
15-49 Yaş Kadın İzlem MSVS *     *                  
Gebe İzlem MSVS * *   *                  
Gebe Psikososyal İzlemi MSVS *     *                  
Gebelik Sonucu MSVS * *   *                  
Lohusa İzlem MSVS * *   *                  
Doğum Bildirim MSVS * *   *                  
Ölüm Bildirim MSVS * *   *                  
Bebek/Çocuk Beslenme MSVS * *                      
Bebek/Çocuk İzlem MSVS * *   *                  
Bebek/Çocuk Psikososyal İzlem MSVS *     *                  
Aşı MSVS * *   *     * * * * * *
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirim MSVS * *   *     *   *        
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi MSVS * *   *     *   *        
Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri MSVS           *           *  
Verem MSVS       *     * * * * * * *
Sıtma MSVS       *     * * * * * * *
HIV Tespit MSVS     *   *                
HIV İzlem MSVS     *   *                
Kanser MSVS     *   *                
Diyabet MSVS * *   *                  
Diyaliz Hastası Bildirim MSVS     *         *          
Diyaliz Hastası İzlem MSVS     *         *          
İntihar Girişimi ve Kriz Tespit MSVS     *                    
İntihar Girişimi ve Kriz İzlem MSVS     *                    
Madde Bağımlılığı Bildirim MSVS     *       * * * * * * *
Madde Bağımlılığı İzlem MSVS     *       * * * * * * *
Organ Nakli Bekleyen Hasta MSVS     *                    
Organ Nakli Bildirim MSVS     *                    
Organ Nakli İzlem MSVS     *                    
Kök Hücre Nakli Bekleyen Hasta MSVS     *                    
Kök Hücre Nakli Bildirim MSVS     *                    
Kök Hücre Nakli İzlem MSVS     *                    
Özürlü Raporu Bildirim MSVS     *                    

Sağlık-NET ile yapılmak istenen; vatandaşların “doğumdan ölüme kadar ve ölüm sonrasında” sağlık verilerini merkezde güvenli bir şekilde tutmak suretiyle sağlık bilgisine erişimi kolaylaştırıp hizmet kalitesini artırmaktır. Tanı, tahlil ve tetkik bilgilerinin hasta mahremiyeti çerçevesinde paylaşımı ile hekimlerimiz ve sağlık kurumlarımızın hastaya ait sağlık verilerine erişimi sağlanacak, vatandaşlarımızın sağlık kurumlarında daha kısa sürede daha iyi hizmet almasına imkân tanınacaktır. Sağlık-NET sistemi ile yapılacak analiz çalışmaları ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Sağlık-NET portali, Sağlık-NET sisteminin dışa açılan yüzü olarak tasarlanmıştır. Portalin kullanıcıya göre dinamik içerik gösterme özelliği olup her kullanıcı, kendi yetkilerine uygun bir içerikle karşılaşmaktadır. Vatandaşlar, sağlık hizmet sunucuları ve sağlık bilişimi sektör temsilcileri kendilerine ayrılan bölümlerde sağlık ve sağlık bilişimi konularıyla ilgili bilgileri ve güncel gelişmeleri takip edebileceklerdir.

Sağlık Sektörü Temsilcileri , sağlık bilişimi alanında ortaya çıkan standartları takip edebilecekler, Sağlık Bilgi Sistemi Yazılımları, bu yazılımların gerektirdiği donanım ve mesajlaşma standartları, veri güvenliği ve mahremiyeti vb. konularda son gelişmeleri ve Bakanlığın sektörden beklentilerini ve sektörün uyması gereken normlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık-NET) Bakanlığımızın, Türkiye’deki tüm sağlık kurumlarından veri toplamayı hedefleyen bir e-Sağlık projesidir. Sağlık-NET içerisinde II. ve III. basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumları ile veri alışverişi, bu kurumların kullandıkları Bilgi Sistemleri üzerinden gerçekleşecektir.

Sağlık-NET’in ulusal olarak tüm kurumlardan veri toplayabilmesi için; sağlık hizmeti veren sağlık kurumları kullandıkları bilgi sistemlerinde, Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği veri standardizasyonunu sağlamalıdır.

Sağlık Hizmet Sunucuları, kendi konularıyla ilgili güncel bilgi ve düzenlemeleri takip edebilecekleri gibi, yetkileri çerçevesinde portaldeki uygulamalar vasıtasıyla veri bildirimi yapabilecek, kendileri için hazırlanmış olan sağlık rapor ve detay istatistiklerine ulaşabilecektir.

Sağlık Net uygulaması ile ilgili tüm gelişmeleri Sağlık Bakanlığının www.sagliknet.saglik.gov.tr adresinden  takip edebilirsiniz.